kopiejka moneta

Wpłata na konto

kopiejka

Wszelkich wpłat na rzecz Fundacji NIKA można dokonywać na konto bankowe o numerze:

86 1090 1043 0000 0001 4802 2467 (Santander Bank)

W przypadku, kiedy Darczyńca ma specjalną intencję wpłaty i chciałby w ten sposób wspomóc konkretne działanie czy inicjatywę, prosimy o umieszczenie informacji na ten temat w tytule przelewu, bądź skontaktować się z nami mailowo pod adresem: fundacja@nika.org.pl.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Fundacja NIKA  nie jest organizacją pożytku publicznego OPP. Dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością i zapraszamy do współpracy!