Kiedy pomagasz, świat staje się lepszym miejscem. Wyciągasz rękę do kogoś, kto ma trudniej. Pomóż nam pomagać innym. Dobro wraca do tych, którzy się dzielą!

Darowizna to jedno z podstawowych źródeł finansowania zewnętrznego organizacji pozarządowych. Bez nich ich funkcjonowanie nie byłoby niemożliwe.

Darowizny zarówno pieniężne jak i majątkowe regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego, a także ustaw podatkowych. Warto więc pamiętać o tym, że zgodnie z art 888 KC darowizną jest umowa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym, w którym darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. 

Darowizna przekazywana naszej Fundacji spełnia wymogi zapisów Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczących możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (dla osób fizycznych) oraz w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu (dla osób prawnych). Warunkiem skorzystania z możliwości odpisania darowizny od podatku jest przekazanie darowizny pieniężnej poprzez przelew bankowy. Dokument przelewu potwierdza wykonanie darowizny, więc należy go traktować jak inne dokumenty finansowe. 

Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie informacje przez nas przekazywane były rzetelne. Dlatego przypominamy, że niestety przekazywanie darowizny Fundacji NIKA przez osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wiąże się z obowiązkami Darczyńcy związanymi z koniecznością odprowadzenia od niej podatku od towarów u usług VAT, gdyż w kategoriach podatkowych darowizna traktowana jest jak sprzedaż. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie podmioty produkujące żywność i przekazujące ją na cele charytatywne.    

Dziękujemy za każdy przekazany grosik i każdy drobiazg, dzięki którym będziemy mogli zrobić jeszcze więcej!

Nasze dane:

Fundacja NIKA

Nr KRS: 0000603814   Nr NIP: 123-131-22-89

Nr konta bankowego: 68 2490 0005 0000 4530 4042 3220 (Alior Bank)