Możesz pomóc

Fundacja NIKA jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferach zadań publicznych. Cele Fundacji oraz sposób ich realizacji zostały określone w Statucie.

Działamy głównie o obszarach:

  1. Edukacji – głownie cyfrowej, choć nie tylko;
  2. Kultury i sztuki
  3. Aktywizacji seniorów
  4. Ochrony i promocji zdrowia (wspieramy osoby chorujące na migrenę).

Informacje o sposobach wsparcia naszych działań można znaleźć w menu głównym w zakładce Możesz pomóc (rozwijane menu).

Dziękujemy za wsparcie!