Nie wiesz jak pomóc potrzebującym? Zapraszamy do nas!

Fundacja NIKA jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferach zadań publicznych. Cele Fundacji oraz sposób ich realizacji zostały określone w Statucie.

Naszą naczelną zasadą jest dbałość o to, by osoby, których otaczamy opieką otrzymywali od nas narzędzia by stać się samodzielnym, by zbudować poczucie własnej wartości, by lepiej odnaleźć się w otaczającym świecie. Uważamy, że rozdawanie pieniędzy jest najgorszą formą pomocy, jest niecelowe i demotywujące dla beneficjentów. Dlatego nasi podopieczni dostają od nas wędkę, a nie rybę. Oczywiście kiedy pomoc materialna jest niezbędna staramy się jej udzielić dostępnymi nam metodami, jednak nigdy nikomu nie dajemy pieniędzy do ręki.

Fundacja podejmuje szerokie spektrum aktywności w różnych dziedzinach pozornie od siebie oderwanych. Jednak działania te łączą się ze sobą tworząc kompleksową ofertę pomocy dla osób gorzej radzących sobie w życiu. Naszym dążeniem jest zbudowanie takiej propozycji, która zaspokoi potrzeby naszych podopiecznych w najistotniejszych aspektach życia – zatrudnienie, zwiększanie umiejętności, budowanie poczucia własnej wartości, relacje z innymi ludźmi, realizowanie się w pasjach twórczych, świadomość społeczno-narodowa.

Aby zmienić czyjeś życie na lepsze potrzebne są środki finansowe. Czasem większe, a czasem całkiem drobne. Fundacja NIKA prowadzi działalność gospodarczą, jednak może ona być jedynie działalnością pomocniczą, a tym samym nie przynosi przychodów na poziomie wystarczającym na pokrycie potrzeb naszych beneficjentów i kosztów prowadzenia działalności Fundacji. W takiej sytuacji konieczne jest pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł.

Dzięki Twojemu wsparciu, ktoś stanie na nogi, komuś uda się znaleźć pracę, jakieś dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach plastycznych.

Zobacz jak można pomóc potrzebującym:

  1. Darowizna;
  2. Spadek;
  3. Współpraca z biznesem;
  4. Crowdfounding;
  5. Wpłata na konto;
  6. Wolontariat/staż;
  7. Promuj nas w Social Mediach.

Dziękujemy za wsparcie!