Kopia Deklaracji stara

Deklaracja dostępności

Fundacja NIKA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.nika.org.

Data publikacji strony internetowej 06-08-2016.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 25-10-2021.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności dotyczą następujących elementów lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy.
 • Dokumenty pdf nie spełniają wymogów dostępności. W przypadku zamieszczanych sprawozdań finansowych – otrzymujemy je od naszych księgowych. Oni je generują automatycznie z programów finansowych, które nie dysponują póki co opcjami zapewniającymi dostępność. Nie jesteśmy w stanie przerobić tych dokumentów. Dokumenty zamieszczane na bieżąco produkowane przez nas spełniają te wymagania.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Strona internetowa może zawierać pewne elementy z utrudnionym dostępem cyfrowym. Budowaliśmy naszą stronę samodzielnie na bazie motywu, który został oznaczony jako spełniający wymogi WCAG 2.1. Poprawiliśmy pod względem dostępności cyfrowej wszystko, co dało się poprawić bez głębokiego wchodzenia w kod html. Pozostałą dostępność zapewnimy po uzyskaniu dotacji na realizację projektów, w których kosztorysie uwzględnione zostaną prace nad tymi elementami strony, która wymaga interwencji developerów.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne.Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 25-10-2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Samoocena przebiegała z wykorzystaniem narzędzi internetowych dostępnych online takich jak:

 • WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool)
 • https://validator.w3.org/unicorn/
 • utilitia.pl
 • http://checkers.eiii.eu/.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 25-10-2021.

Na naszej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na naszej stronie internetowej znajdziesz problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, prosimy zgłoś to do nas. Skontaktuj się z nami w tej sprawie mailowo – fundacja@nika.org.pl .

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Nasza Fundacja posiada siedzibę jedynie do celów rejestrowych i korespondencyjnych. To znaczy, że nie przyjmujemy w niej interesantów.
 2. Realizacja naszych projektów prowadzona jest w salach i przestrzeniach udostępnianych nam przez podmioty publiczne (domy kultury, biblioteki publiczne, miejsca aktywności lokalnej itp. ) lub wynajmowanych komercyjnie. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystać z przestrzeni, w których dostępność architektoniczna jest zapewniona w jak największym stopniu. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej budynków można znaleźć na stronach internetowych podmiotów, które udostępniają nam przestrzeń na dane działania. O tym gdzie odbywa się nasze wydarzenie informujemy na plakatach, ulotkach, naszej stronie internetowej, w naszych mediach społecznościowych.
 3. W przypadku projektów, których realizacja rozpocznie się po 25.10.2021 r. będziemy podejmowali niezbędne kroki, aby zapewnić w miarę możliwości naszym odbiorcom ze specjalnymi potrzebami optymalne warunki do aktywnego w nich uczestnictwa. Niestety budżety projektów rozpoczętych przed tą datą nie uwzględniają nakładów na środki wsparcia dla tych osób.