Konkurs fotograficzny „Aktywni seniorzy w obiektywie warszawiaków” został rozstrzygnięty. Prezentujemy fotorelację z wernisażu wystawy pokonkursowej. Dziękujemy p. Magdzie Sakowskiej za wykonanie zdjęć. Przypominamy, że wystawa będzie trwała do dn. 23.10.2016 r. w Warsztacie Warszawskim przy Pl. Konstytucji 4. Zapraszamy!


KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!


Fotorelacja z wernisażu wystawy pokonkursowej.

 

Fundacja NIKA zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt:

„Aktywni seniorzy w obiektywie warszawiaków”

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu Fotograficznego

Zgłoszenie prac do konkursu następuje poprzez wysłanie wypełnionego Zgłoszenia do konkursu fotograficznego.

Celem konkursu jest poprawa społecznego wizerunku starości poprzez zaangażowanie społeczne warszawiaków oraz zachęcenie ich do spojrzenia na seniorów z innej strony niż dotychczas na nich patrzyli. Projekt zachęca uczestników do podpatrywania aktywnego życia seniorów przez pryzmat obiektywu, a tym samym zobaczenia jasnej, radosnej strony życia na emeryturze. Zadaniem projektu jest przełamywanie stereotypu myślenia na temat starości jako o smutnym i biernym okresie życia. Projekt adresowany jest do osób w każdym wieku – angażuje młodszych i starszych. Inspiruje on także samych seniorów – do aktywności w ogóle (poprzez pokazywanie pozytywnych wzorców innych seniorów), ale także do aktywności fotograficznej, która nie wymaga ogromnej sprawności fizycznej, ale angażuje umysł i kreatywność. Projekt zaprasza także samych seniorów do zaangażowania się
w kampanię zmiany sposobu postrzegania życia seniorów (wszak któż lepiej to zrobi jak nie oni sami?). Projekt ma także na celu zachęcenie warszawiaków do aktywności i zabrania głosu w ważkich sprawach społecznych.
W ramach konkursu można nadsyłać zdjęcia wykonane techniką cyfrową w dwóch kategoriach tematycznych:
„Seniorzy oczami młodszych” – kategoria adresowana do autorów zdjęć poniżej 60 roku życia
„Seniorzy o seniorach” – kategoria adresowana do autorów zdjęć powyżej 60 roku życia.
Wymogiem jest, aby prace konkursowe w obu kategoriach pokazywały pozytywny obraz aktywnych seniorów, którzy pozostają kreatywni w różnych aspektach swojego życia (w wymiarze indywidualnym i społecznym). Prace powinny jak najciekawiej przedstawiać aktywność seniorów – aktywność fizyczną, towarzyską czy społeczną.
Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych wśród nadesłanych prac kierując się następującymi przesłankami:
a) zgodność pracy z założeniami konkursowymi
b) kreatywność i oryginalność podejścia do tematu
c) walory artystyczne fotografii.
Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas wernisażu i opublikowane
w formie wystawy pokonkursowej zorganizowanej w Warsztacie Warszawskim przy pl. Konstytucji 4, a także w formie wystawy/galerii na stronie internetowej www.nika.org.pl.

konkurs fotograficzny - plakat