Fundacja NIKA oferuje szeroki wachlarz działań nastawionych na wsparcie osób potrzebujących pomocy. Dokładamy starań, aby wsparcie, które oferujemy dostosowane było do sytuacji życiowej, w jakiej osoba, która zostaje przez nas otoczona opieką się znajduje i do jej najpilniejszych potrzeb.

Jednak naszą naczelną zasadą jest dbałość o to, by osoby, które wspieramy otrzymywali od nas narzędzia by stać się samodzielnym, by zbudować poczucie własnej wartości, by lepiej odnaleźć się w otaczającym świecie. Uważamy, że rozdawanie pieniędzy jest najgorszą formą pomocy, jest niecelowe i demotywujące dla beneficjentów. Dlatego nasi podopieczni dostają od nas wędkę, a nie rybę. Oczywiście kiedy pomoc materialna jest niezbędna staramy się jej udzielić dostępnymi nam metodami, jednak nigdy nikomu nie dajemy pieniędzy do ręki

Oto co proponujemy:

  1. pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej;
  2. aktywizacja zawodowa;
  3. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
  4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  5. pomoc dla seniorów;
  6. wspomaganie przedsiębiorczości.

Jeśli więc uważasz, że jedyną drogą do zaspokojenia Twoich potrzeb jest gotówka i oczekujesz, że ją od nas dostaniesz, to niestety nie będziemy mogli Ci pomóc. Natomiast, gdy wierzysz, że wspólnie znajdziemy wiele dróg, aby Twoja sytuacja uległa poprawie, jeśli jesteś gotowy podjąć wyzwania i włożyć nieco wysiłku w to, by Twoje życie się odmieniło, jeśli masz motywację do tego, by wziąć sprawy we własne ręce, to pilnie skontaktuj się z nami. Czekamy na Ciebie. Razem można więcej!