Tradycja narodowa jest podstawą ciągłości historycznej narodu, a jednocześnie w znacznym stopniu wpływa na jego dalsze losy. Tradycja to jeden z głównych sposobów włączania przeszłości i jej treści kulturowych do aktualnej świadomości społecznej i stanowi zasadniczy element procesów świadomościowych, przez które historia wpływa i współkształtuje losy społeczeństw. Powoływanie się na określone tradycje stanowi istotny czynnik samookreślenia się narodów i społeczeństw. Poprzez tradycję narodową narody jako historyczne wspólnoty wyrażają stosunek do przeszłości historycznej, przekształcają i włączają do świadomości narodowej dziedzictwo przeszłości. Tyle encyklopedia PWN. A co to dla nas znaczy?

 

 

 

 

Otóż jest pewne, że to kim dziś jesteśmy kształtuje w istotny sposób tradycja – ta, o której wiedzę wynosimy z domu oraz ta przedstawiana nam w szkole. Dziś postrzegamy upowszechnianie tradycji, rozumianej szeroko jako obyczaje, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy postępowania, ale także wydarzenia historyczne, kulturalne, artystyczne, etograficzne jako nasz obowiązek. Bez tradycji narodowej i identyfikacji z nią kolejnych pokoleń, naród wyginie.

 

Wydaje się więc, że dziś w dobie cyfryzacji i powszechnego upadku norm zachowań społecznych, ratowanie tradycji jest koniecznością.