petycja do Ministra Zdrowia

Przygotowaliśmy i wysłaliśmy petycję do Ministerstwa Zdrowia, w której najważniejszej osobie odpowiedzialnej w naszym kraju za kwestie zdrowia zwracaliśmy uwagę na złą sytuację osób dotkniętych migreną. Domagaliśmy się w petycji:

 1. Objęcia refundacją leków przerywających bóle migrenowe (tzw. tryptanów).
 2. Wprowadzenia dostępności części tryptanów w sprzedaży nie wymagającej recepty.
 3. Objęcia refundacją leczenia migreny toksyną botulinową i preparatem Aimovig.
 4. Włączenia się Ministerstwa Zdrowia w działania zmierzające do zmiany społecznego postrzegania migreny jako czegoś innego niż „zwykły ból głowy”, m. in. poprzez przeprowadzenie kampanii społecznej.
 5. Wprowadzenia zamian systemowych w leczeniu i opiece nad osobami chorymi na migreny poprzez:
  • wprowadzenie dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego, który w praktyce będzie wykorzystywany podczas ataków do regulowania relacji z pracodawcą – na zasadach analogicznych jak w przypadku osób niepełnosprawnych;
  • wprowadzenie Karty migrenowej, która będzie wystawiana przez lekarza po zdiagnozowaniu migreny, a będzie upoważniała do zakupu tryptanów (w tym także refundowanych) bez posiadania recepty;
  • możliwości ubiegania się o stopień niepełnosprawności w związku z migreną w najcięższych przypadkach;
  • wprowadzenia dostępności pomocy w przypadku nasilonych dolegliwości bólowych w ambulatoriach, przychodniach itp, a nie tylko na SOR-ach;
  • wprowadzenia dodatkowych obowiązkowych szkoleń dla lekarzy SOR dotyczących migreny oraz sposobów empatycznego postępowania z pacjentem z bólem głowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *