Działalność Fundacji NIKA związana jest ściśle z naszym Statutem. W szczególności w kręgu naszych zainteresowań leżą działania w następujących obszarach:

  1. Aktywizacja seniorów;
  2. Kultura i sztuka;
  3. Edukacja;
  4. Promocja zdrowia;
  5. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
  6. Podtrzymywanie tradycji narodowych;

oraz wszędzie tam, gdzie nasze doświadczenie i entuzjazm może przynieść coś dobrego i wpłynąć na to, by świat, jakkolwiek pojmowany, stawał się miejscem bardziej przyjaznym.

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz na współpracę z biznesem.