Znajomość języków obcych daje poczucie bezpieczeństwa i swobodę w kontaktach z ludźmi. Nauka języków aktywizuje mózg, zmusza go do pracy. Nasze zajęcia prowadzimy w taki sposób, aby aktywować wszystkie jego aktywne obszary.

Specjalizujemy się w kursach języka angielskiego, ale jesteśmy też w stanie zorganizować skuteczną naukę innych języków. Nasza autorska metoda polega na prowadzeniu zajęć wyłącznie w tym języku, którego uczymy, co daje jednocześnie osłuchanie jak i aktywizuje połączenia neuronalne odpowiedzialne za myślenie abstrakcyjne. Podczas zajęć wprowadzamy dużo gier i zabawa, co dodatkowo wzmacnia efekt zapamiętywania.  Poza materiałami z podręcznika słuchacze otrzymują zazwyczaj także materiały dodatkowe opracowane przez lektora. Są one dostosowane do poziomu i zainteresowań grupy. Ich celem jest wzbogacanie słownictwa i zasobów konstrukcji gramatycznych. W przypadku niektórych kursów rezygnujemy z wprowadzania podręcznika i pracujemy wyłącznie w oparciu o autorskie materiały przygotowywane przez lektorów.

Małe grupy do max. 6 osób pozwalają na zindywidualizowanie zajęć i dotarcie do faktycznych potrzeb uczestników, w tym korektę złych nawyków językowych. Jesteśmy przekonani, że podstawową potrzebą każdej uczącej się osoby jest umiejętność bezpośredniej komunikacji czyli mówienie i na tej właśnie umiejętności koncentrujemy się na naszych kursach. Mała ilość osób w grupie pozwala każdemu uczestnikowi porozmawiać i utrwalić poprzez ćwiczenie i powtarzanie omawiane zagadnienia. Zdarza nam się organizować także kursy, w których w grupie uczestniczy do 10 osób, jednak zazwyczaj są to kursy specyficzne i adresowane do określonej grupy odbiorców.

Przykładowy kurs, który realizujemy to spotkania zatytułowane „Kraje anglojęzyczne – język, kultura, obyczaje, dziedzictwo