Jesteśmy po to by działać dla innych. Promujemy kulturę, sztukę i zdrowy tryb życia. Zachęcamy do działania, uczymy, budujemy relacje. 

 

Nasza Fundacja NIKA jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferach zadań publicznych. Cele Fundacji oraz sposób ich realizacji zostały określone w Statucie.

Naszą naczelną zasadą jest dbałość o to, by osoby, które otaczamy opieką otrzymywały od nas narzędzia by stać się samodzielnym, by zbudować poczucie własnej wartości, by lepiej odnaleźć się w otaczającym świecie. Uważamy, że rozdawanie pieniędzy jest najgorszą formą pomocy, jest niecelowe i demotywujące dla beneficjentów. Dlatego nasi podopieczni dostają od nas wędkę, a nie rybę. Oczywiście kiedy pomoc materialna jest niezbędna staramy się jej udzielić dostępnymi nam metodami, jednak nigdy nikomu nie dajemy pieniędzy do ręki.

 

Fundacja podejmuje szerokie spektrum aktywności w różnych dziedzinach pozornie od siebie oderwanych. Jednak działania te łączą się ze sobą tworząc kompleksową ofertę pomocy dla osób gorzej radzących sobie w życiu. Naszym dążeniem jest zbudowanie takiej propozycji, która zaspokoi najistotniejsze potrzeby osób, z którymi pracujemy – rozwijanie zainteresowań, zwiększanie umiejętności, budowanie poczucia własnej wartości, tworzenie relacji z innymi ludźmi, realizowanie się w pasjach twórczych, budowanie świadomości społeczno-narodowej.

 

Fundacja NIKA koncentruje obecnie swoje działania głównie  na:

  1. aktywizacji na rzecz seniorów;
  2. edukacji
  3. ochronie i promocji zdrowia;
  4. kulturze i sztuce;
  5. wspieraniu organizacji trzeciego sektora.

 

Jednakże cele Fundacji NIKA zawarte w Statucie są szersze i jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i propozycje współpracy. Zależy nam na rozwoju inicjatyw nowoczesnych, twórczych, angażujących społecznie. Szukamy także możliwości realizacji projektów i pomysłów innowacyjnych, nigdzie dotychczas nie stosowanych. Stawiamy na skuteczność podejmowanych działań, a nie poprawność polityczną. 

 

Działaniami Fundacji kieruje Zarząd, lecz efekt naszych działań to wysiłek całego naszego Zespołu. Stale mile widziani są wolontariusze z otwartymi głowami, zaangażowani, chętni do współpracy i dzielenia się swoim wolnym czasem z potrzebującymi. 

 

Jesteśmu otwarci na wszelkie propozycje współpracy i działań na rzecz potrzebujących. Masz ciekawy pomysł? Wiesz jak można pomóc? Skontaktuj się z nami.

 

Zapraszamy!