Działalność w organizacjach pozarządowych to wyzwanie. Fundacje czy stowarzyszenia obowiązują takie same przepisy prawa, jak każda inną firmę, a dodatkowo przepisy branżowe ściśle związane z funkcjonowaniem sektora NGO. Nie jest łatwo odnaleźć się w gąszczu przepisów, a skromne środki finansowe, jakimi dysponują organizacje nie zawsze pozwalają na szkolenia i dokształcanie się. Jednocześnie ciągle zmieniająca się rzeczywistość społeczno-polityczna stawi trzeci sektor przed licznymi wyzwaniami. Podejmujemy działania mające na celu ułatwienie organizacjom radzenie sobie z różnymi zagadnieniami. W stałej ofercie mamy szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Okazjonalnie mierzymy się także z innymi obszarami funkcjonowania NGO-sów.